Възстановяване на топлинна изолация - 22.08.2011г.

2011-08-22

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Възстановяване на топлинна изолация на енергийни съоръжения в "Топлофикация София" ЕАД с три обособени позиции

Документите можете да изтеглите от тук