Съобщение - 08.08.2011г

2011-08-08

Покана за представяне на финансово и техническо  предложение за:"Изграждане на система за видеонаблюдение на каса за обслужване на потребители - бул. "Дондуков" № 56

Документите можете да изтеглите от тук