Автоматизация на горивния процес - 04.08.2011г.

2011-08-04

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за изпълнение на обект: "Автоматизация на горивния процес на парен котел ст. №3 /КМ12/ в ОЦ "Земляне""

Документите можете да изтеглите от тук