Ремонт и боядисване на фасади на сгради

2011-07-21

Покана за представяне на техническо и финансово предложение  за: Ремонт и боядисване на фасади на сгради, подмяна на дограма и други строително-ремонтни работи в обекти в обекти на "Топлофикация" ЕАД в две обособени позиции.

Документите можете да изтеглите от тук