Покана за представяне на техническо и финансово предложение за алуминиев сулфат

2011-07-21

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за доставка на 160 тона течен алуминиев сулфат марка Б за нуждите на ТР "София Изток"

 

Документите можете да изтеглите от тук