Комин за монтиране на електронно съобщителни съоръжения

2011-07-20
Конкурс за отдаване под наем на 30 кв.м площ от северен технологичен комин за монтиране и използване на електронно съобщителни съоръжения и оборудване, намиращ се на територията на ТР "София Изток"

Документите можете да изтеглите от тук