Подмяна на 3 /три/ броя прекъсвачи с номинален ток 1000А

2011-07-15

Решение, обявление и документация за открита процедура с обект: “Подмяна  на 3 /три/ броя прекъсвачи с номинален ток 1000А в ново КРУ, 0,4 kV – VI-та и  VII-ма секции в ОЦ “Люлин””

Комплекта с документите можете да изтеглите от Тук.