Техническо поддържане на радиостанции - 14.07.2011г.

2011-07-14
Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Избор на изпълнител за абонаментно техническо поддържане на 164 броя радиостанции "Максон" на "Топлофикация София" ЕАД за срок от две години
Документите можете да изтеглите от тук