Вторична комутация на прекъсвачи0.4kV - 11.07.2011г.

2011-07-11

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Изготвяне на проект за вторична комутация на прекъсвачи0.4kV на РП №1,№2 и № 5 в ОЦ "Люлин"

Документите можете да изтеглите от тук