Подмяна на катодната станция - 07.07.2011г.

2011-07-07

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Подмяна на катодната станция на газопровод от ГРС-4 до ОЦ "Земляне"

Документите можете да изтеглите от тук