Доставка на 6 000 кг.турбинно масло Тп 46

2011-07-07

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:  Доставка на 6 000 кг.турбинно масло Тп 46 за нуждите на ТР "София Изток"

Документите можете да изтеглите от тук