Доставка на топлоизолационни материали от минерална вата

2011-07-07

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Доставка на топлоизолационни материали от минерална вата за нуждите на "Топлофикация София"ЕАД с две обособени позиции.

Документите можете да изтеглите от тук