Цифров акустичен уред за откриване на трасета

2011-06-30

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:Цифров акустичен уред за откриване на трасета на подземни метални тръбопроводи и кабели"

Документите можете да изтеглите от тук