Покана за представяне на техническо и финансово предложение

2011-06-30

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за :Доставка на един брой термовизионна камера комплект с токови клещи за нуждите на "Топлофикация София"ЕАД

Документите можете да изтеглите от тук