Абонаментно сервизно обслужване на ССНИ в ТР "София Изток"

2011-06-27

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Абонаментно сервизно обслужване на системите за собствени непрекъснати измервания /ССНИ/ в ТР "София Изток" за срок от две години.

Документите можете да изтеглите от тук