Оценка на стоково-материални запаси (лагери) - 21.06.2011г.

2011-06-21

Покана за представяне на техническо и финасово предложение за: Експертна оценка на стоково-материални запаси (лагери), намиращи се на склад в топлофикационните райони на "Топлофикация София"ЕАД

Документите можете да изтеглите от тук