Ведомствен бюфет под наем - 09.06.2011г.

2011-06-09

„Топлофикация София” ЕАД  на основание Наредба на Столичен общински съвет за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, обявява конкурс за отдаване под наем на активи, представляващи част от капитала /имуществото/ на Дружеството - помещение с предназначение ведомствен бюфет, обособен в административната сграда на централно управление на „Топлофикация София” ЕАД
   
Документите можете да изтеглите от тук