Ремонт на сигнално -осветителна инсталация на комин - 03.06.2011

2011-06-03
Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Ремонт на сигнално -осветителна инсталация на комин - 150м.в ОЦ "Земляне"

Документите можете да изтеглите от тук