Съобщение 01.06.2011 г

2011-06-01

ДОКУМЕНТАЦИЯ,ОБЯВЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ
за възлагане на обществена поръчка, чрез открит КОНКУРС по реда на чл. 35-43 от НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ обществени поръчки, с обект:
“Ремонт на тръбопровод за омекотена вода клон “Б”  в ТР „СОФИЯ изток”

Документите можете да изтеглите от тук