Доставkа на санитарни и хигиенни материали - 30.05.2011g

2011-05-30

Решение , обявление и документация за възлагане на обществена поръчка, чрез открит конкурс по реда на чл. 35-43 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, с обект: „Доставка на санитарни и хигиенни материали за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД по спецификация”

Документите можете да изтеглите от тук