Реконструкция на инсталация за дълбоко обезсолена вода в ТЕЦ "София Изток"

2011-05-27

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:
Предпроектно проучване и разработване на варианти за обект "Реконструкция на инсталация за дълбоко обезсолена вода в ТЕЦ "София Изток"

Документите можете да изтеглите от тук