Доизграждане на система за впръскове - 26.05.2011г.

2011-05-26
Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Доизграждане на система за впръскове на ПГ Ст. №9 и присъединяването и към съществуващата Автоматизирана Система за Управление /АСУ/ на енергиен котел Ст. № 9 в ТЕЦ "София".

Документите можете да изтеглите от тук