Поддържаве пожарогасители -20.05.2011г.

2011-05-20
Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: "Поддържаве в техническа изправност и готовност за използване на пожарогасители на територията на "Топлофикация София"ЕАД за период от пет години

Документите можете да изтеглите от тук