Сертифициране за енергийна ефективност - 20.05.2011

2011-05-20
Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Обследване и сертифициране за енергийна ефективност на три броя сгради на "Топлофикация София"ЕАД, гр. София, ул. "Ястребец" № 23 б и ул. "Природа" № 2 с обща РЗП 6052 кв.м"

Документите можете да изтеглите от тук