Подмяна на катодна станция -17.05.2011г.

2011-05-17
Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Подмяна на катодна станция на газопровод от ГРС - 4 до ОЦ "Земляне"

Документите можете да изтеглите от тук