Доставка на сярна киселина - 13.05.2011г.

2011-05-13
Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Доставка на 220 тона 96% сярна киселина, първо качество, за нуждите на ТР "София"

Документите можете да изтеглите от тук