Сервизно обслужване на пожароизвестителна инсталация -12.05.2011г.

2011-05-12

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Поддържане и сервизно обслужване на пожароизвестителна инсталация в ТР "София Изток" за срок от 4 /четири/ години

Документите можете да изтеглите от тук