Трансформаторно и турбинни масла - 09.05.2011г

2011-05-09
Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Доставка на трансформаторно и турбинни масла за нуждите на ТР "София" и ТР "София Изток" с три обособени позиции
 
Документите можете да изтеглите от тук