Системи за измерване на ниво на мазут - 05.05.2011г.

2011-05-05
Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Подмяна на системи за измерване на ниво на мазут на резервоари № 5 и № 6 и Мазутна помпена станция /МПС/ в ТР "София".

Документите можете да изтеглите от тук