Изпит за сертифициране по БДС EN 473 - 05.05.2011г.

2011-05-05
Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:  Провеждане на изпит за сертифициране по БДС EN 473 на персонал на "Топлофикация София"ЕАД

Документите можете да изтеглите от тук