Сертифициране на заварчици - 05.05.2011г.

2011-05-05

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Провеждане на изпит и сертифициране на заварчици и Одобряване на процедура по изпълнение на неразглобяеми съединения на "Топлофикация София"ЕАД с две обособени позиции.

Документите можете да изтеглите от тук