Съобщение 05.05.2011 г.

2011-05-05

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за проектиране на пожароизвестителна и пожарогасителна инсталации в КРУ 10 КV на ОЦ "Земляне"

Документите можете да изтеглите от тук