Укрепване на сграда - 02.05.2011г.

2011-05-02
Покана за представяне на техническо и финансово предложение за "Укрепване сградата на химичен цех в ОЦ "Земляне"

Документите можете да изтеглите от тук