Доставка и монтаж на филтър за съхранение на йонити -02.05.2011

2011-05-02

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за
"Доставка и монтаж на филтър за съхранение на йонити в ОмИ на Химичен цех в ТЕЦ "София" 

Документите можете да изтеглите от тук