Съобщение 29.04.2011 г

2011-04-29

Решение, обявление и документация за малка обществена поръчка, възлагана чрез открит конкурс с предмет:„Доставка на уплътнителни листове и набивки за помпи и арматурa за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с три обособени позиции”

Документите можете да изтеглите от тук