Ремонт на трансформатори - 29.04.2011г

2011-04-29

Обявление и документация за открит конкурс с предмет  „Основен ремонт на трансформатори работен № 1 и резервен 25 МVА,110/6/6 КV за НМПС  в ТЕЦ”София”.

Документите можете да изтеглите от тук