Ремонт настилка на котлован - 28.04.2011

2011-04-28
Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Ремонт настилка на котлован за разсол и фундаменти на РСР1,2; РСРР в Химичен цех на ТЕЦ "София" 

Документите можете да изтеглите от тук