Ремонт на турбогенератор - 26.04.2011г.

2011-04-26

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за :основен ремонт на Турбогенератор № 8 в ТЕЦ „София”

Документите можете да изтеглите от тук