Съобщение 19.04.2011 г.

2011-04-19

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за :Ремонт на сградата на хотел "Здравец" - гр. Приморско - собственост на "Топлофикация София"ЕАД

Документите можете да изтеглите от тук