Съобщение 18.04.2011

2011-04-18

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за : Подмяна на нагревни повърхности на утилизатор на димни газове на парен котел ПКМ-12, ст. 3 в ОЦ "Люлин" с две обособени позиции.

Документите можете да изтеглите от тук