Съобщение 18.04.2011 г.

2011-04-18

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за : Ремонт на помпа за химически замърсени води в пречиствателна станция ТЕЦ "София Изток"

Документите можете да изтеглите от тук