Ремонт на метални димоходи 13.04.2011г

2011-04-13
Покана за представяне на техническо и финансово предложение за изпълнение на: " Ремонт на метални димоходи ВК ст.2 и ВК ст. 4 и на резервоар омекотена декарбонизирана вода /РОДВ/ в ОЦ "Люлин", съгласно технически задания и количествена сметка за видове работи."
Документите можете да изтеглите от тук