Отпечатване на фирмени материали - 13.04.2011г

2011-04-13

Документация за за възлагане на обществена поръчка, чрез открит КОНКУРС по реда на чл. 35-43 от НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ обществениТЕ поръчки, с обект: „Отпечатване на работни фирмени печатни материали за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД по спецификация 

Документите можете да изтеглите от тук