Съобщение 12.04.2011 г

2011-04-12
Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:
Абонаментно поддържане и техническо обслужване на софтуер за ТДС на "Топлофикация София"ЕАД - AUTOCAD MAP"

Документите можете да изтеглите от тук