Поръчка 08.04.2011г.

2011-04-08

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Доставка на резервни части за ТГ № 8 и за ТГ № 6 в ТЕЦ "София" с две обособени позиции
Документите можете да изтеглите от тук