Почистване утайки от резервоари -07.04.2011g.

2011-04-07

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Почистване утайки от приемни резервоари в ПСОВ на ТЕЦ "София"
Документите можете да изтеглите от тук