"Подмяна на релейни защити на генератор" -07.04.2011г.

2011-04-07

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Подмяна на релейни защити на генератор ст. № 2 с микропроцесорни в ТР "София Изток"
Документите можете да изтеглите от тук