Покана 06-04-11г

2011-04-06
Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Доставка на индустриални рентгенови филми клас С-4 и С-5 за радиографичен контрол, химикали за обработка на рентгеновите филми и пенетранти за цветна дефектоскопия"
Документите можете да изтеглите от тук