Покана 06-04-2011г.

2011-04-06

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за :Контрол на метала на парогенератор №7 в ТЕЦ "София"

Документите можете да изтеглите от тук