Съобщение 06.04.2011 г.

2011-04-06

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:"Поддържане и сервизно обслужване на системи за задвижване с променлива честота (VFD) към ел. двигателите на мрежови помпи МП1,2,7 и 8 в ТР"София Изток" за срок от 2 ( две )години. 

Документите можете да изтеглите от тук